Varer som er fritatt eller unntatt ved omsetning i merverdiavgiftsområdet

Varer til personlig forbruk

Vareprøver, varer til teknisk og vitenskapelig bruk mv.

Midlertidig innførsel og gjenutførsel

Varer som mottas vederlagsfritt

Andre varer som det er avgiftsfritak på ved innførsel

Bokføring av innførselen