Andre varer som det er avgiftsfritak på ved innførsel

Bokføring av innførselen

Midlertidig innførsel og gjenutførsel

Vareprøver, varer til teknisk og vitenskapelig bruk mv.

Varer som er fritatt eller unntatt ved omsetning i merverdiavgiftsområdet

Varer som mottas vederlagsfritt

Varer til personlig forbruk