Arbeid i hjemmet

Bagatellmessige beløp

Godtgjørelse for arbeid i sameie eller forening

Satser

Skattefrie selskap, foreninger og institusjoner