Forskudd fra kunder

Forskudds-/delbetalte kostnader

Forskuddsfakturering - inntektsføring

Forskuddsfakturering - kostnadsføring

Innledning

Opptjent, ikke fakturert inntekt

Påløpte kostnader ved periodeslutt