Skattepliktig dekning av foreningskontingent (naturalytelse)

Skattefri dekning av foreningskontingent

Skattefri dekning av kontingent til serviceorganisasjoner

Fagforeningskontingent