Varer som videreselges ut av merverdiavgiftsområdet