Godtgjørelse for hjemmekontorkostnader

Hjemmekontor i forbindelse med korona