Forskjellige typer automater

Gevinster fra pengespill og automater

Kjøp og leie av lotteriautomater

Kjøp og leie av underholdningsautomater

Provisjon avgiftspliktig

Provisjon lotterier ol. unntatt merverdiavgift

Provisjon utleie lokaler

Salg og formidling - lotteriautomater

Salg og formidling - underholdningsautomater