Forskjellige typer automater

Kjøp og leie av underholdningsautomater

Kjøp og leie av lotteriautomater

Kjøp og leie av spillautomater

Salg og formidling - underholdningsautomater

Salg og formidling - lotteriautomater

Salg og formidling - spillautomater

Provisjon avgiftspliktig

Provisjon lotterier ol. unntatt merverdiavgift

Provisjon utleie lokaler

Gevinster fra pengespill og automater