Aksjekapital ved stiftelse

Aksjers pålydende

Angivelse av aksjekapitalen i vedtektene

Endre pålydende

Minste tillatte aksjekapital