Kort oppsummert

Arbeidsgiverforeninger

Yrkes- og næringsorganisasjoner

Kontingent til serviceorganisasjoner