Fondsemisjon

Ikke registrerte kapitalforhøyelser/fondsemisjon

Kapitalforhøyelse med innbetaling av penger

Kapitalforhøyelse med konvertering av gjeld

Kapitalforhøyelse med tingsinnskudd

Kort oppsummert

Selskapsrett

Skatt

Utgifter ved kapitalforhøyelse - emisjonskostnader