Forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser

Refusjon - Private kostnader

Skattefri dekning fergekostnader for fører av kjøretøy samt passasjerer - tjenestereise

Skattefri dekning fergekostnader for kjøretøyet - tjenestereise

Skattepliktig dekning av arbeidsreise og privatturer