Skattepliktig dekning av arbeidsreise og privatturer

Skattefri dekning fergekostnader for kjøretøyet - tjenestereise

Skattefri dekning fergekostnader for fører av kjøretøy samt passasjerer - tjenestereise

Forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser

Refusjon - Private kostnader