Utgiftsføring ved kjøp

Aktivering ved kjøp

Vedlikehold

Fjernleverbar tjeneste

Lisenskostnad