Avsluttende kommentarer

Foreligger det justeringsplikt- og rett for borettslag og boligsameier?

Hva innebærer kompensasjonsretten?

Hvilke kostnader er kompensasjonsberettiget?

Hvilke krav stilles til bruken av boligene for å få momskompensasjon?

Hvilke subjekt omfattes av de nye reglene om momskompensasjon?

Hvilken dokumentasjon er nødvendig for å oppnå kompensasjon?

Justering for boligsameier

Justering for borettslag

Kompensasjon for borettslag og sameier