Arbeidsgivers kjøp av formuesgjenstand fra arbeidstaker til en høyere verdi enn omsetningsverdien