Uttak av arbeidstøy som stilles til disposisjon for ansatte

Uttak av arbeidstøy til privat bruk