Uttak av arbeidstøy til privat bruk

Uttak av arbeidstøy som stilles til disposisjon for ansatte