Kort oppsummert

Betaling av pant (kjøper)

Innkreving av pant (selger)

Utbetaling av pant (kjøper og selger)