"Restkrav" ved opphør av leasingavtale

Salg av brukt inventar

Salg av inventar

Utleie av inventar