Salg av inventar

Salg av brukt inventar

Utleie av inventar

"Restkrav" ved opphør av leasingavtale