Frist

Frivillig registrering

Generelt om merverdiavgift i jord- og skogbruk

Omsetningsgrense