Generelt om merverdiavgift i jord- og skogbruk

Frist

Omsetningsgrense

Frivillig registrering