Arbeidsgiveren refunderer arbeidstakerens husleie (privat utgift)

Fri bolig i arbeidsforhold - Norge

Fri bolig i arbeidsforhold - Utlandet

Kjøp, oppføring og påkostning av fri bolig