Drift og vedlikehold av personkjøretøy

Kjøp og påkostning av personkjøretøy

Kort oppsummert

Unntak for nærmere bestemt bruk av kjøretøyet