Refusjon av mva ved kjøp av varer og tjenester

Refusjon av mva for USAs ambassade

Avgiftspliktig salg av varer og tjenester til ambassader og konsulater

Avgiftsfritt salg av varer og tjenester ved oppføring av ambassadebygg