Avgiftsfritt salg av varer og tjenester ved oppføring av ambassadebygg

Avgiftspliktig salg av varer og tjenester til ambassader og konsulater

Refusjon av mva for USAs ambassade

Refusjon av mva ved kjøp av varer og tjenester