Hvitvaskingslovens anvendelse for virtuell valuta

Merverdiavgiftsmessig behandling

Regnskapsmessig behandling

Skattemessig behandling

Virtuell valuta - derunder bitcoin