5
Mars

- A-melding februar (levering)

11
Mars

- MVA årsterminoppgave (levering og betaling)

15
Mars

- AGA, finansskatt og skattetrekk - 1. termin (betaling)

15
Mars

- Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende 1. termin (betaling)

15
Mars

- Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) 1. termin (betaling)

5
April

- A-melding mars (levering)

10
April

- MVA-melding - 1. termin (levering og betaling)