Frister
31. desember - Børsnoterte selskaper - finansiell kalender skal senest offentliggjøres
31. desember - Regnskapsperiodens slutt
7. januar - A-melding desember (levering)
15. januar - AGA og skattetrekk - 6. termin (betaling)
15. januar - Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
20. januar - Tredjepartsopplysninger fra bl.a. bank og forsikring
20. januar - CRS og FATCA opplysninger - Livsforsikring - Innskudd, utlån og renter mv.