6
Februar

- A-melding januar (levering)

10
Februar

- Skattepliktig kundeutbytte - frist for levering av tredjepartsopplysninger

10
Februar

- MVA-melding - 6. termin (levering og betaling)

10
Februar

- Kompensasjonsmelding for MVA - 6. termin (levering)

10
Februar

- Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding) - 4. kvartal

10
Februar

- Internasjonal rapportering CRS/FATCA - frist for levering av tredjepartsopplysninger

10
Februar

- Verdipapirfond - frist for levering av tredjepartsopplysninger