Hva er skattekostnad?

Resultatforskjeller - permanente og midlertidige

Klassifisering og presentasjon

Skattekostnad på ekstraordinære poster

Særregler i enkelte bransjer

Noter