Hva er skattekostnad?

Klassifisering og presentasjon

Noter

Resultatforskjeller - permanente og midlertidige

Skattekostnad på ekstraordinære poster

Særregler i enkelte bransjer