Hva er finansielle tjenester?

Kort oppsummert

Omsetning og formidling