Kort om reglene slik de er fra 1. januar 2022

Endringer fra 2022 - overgangsregler

Hvilke opsjoner gjelder særregelen om beskatning av opsjoner i arbeidsforhold for

Tilknytning til arbeidsforhold

Når den ansatte får / erverver opsjonen

Innløsning og salg av opsjoner

Ny opsjonsskatteordning for oppstarts- og vekstselskaper

Tidligere opsjonsordning for små, nyetablerte selskap (denne ordningen er opphørt og erstattet av ny opsjonsordning)