Kost og losji for sjøfolk mv.

Losji for sokkelarbeidere

Kost (skattefri) for sokkelarbeidere

Kost (skattepliktig) for sokkelarbeidere

Hyretillegg til sjøfolk

Småutgifter for sjøfolk og sokkelarbeidere