Styrehonorar i boligsameier

Styrehonorar norsk statsborger

Styrehonorar utenlandsk statsborger

Utbetalt av veldedige eller allmennyttig organisasjon