Beregning av justeringsbeløpet

Bruksendring av bygg eller anlegg før fullføring

Dokumentasjonskrav ved anskaffelse og fremstilling av kapitalvare

Dokumenter og eksempler

Hva innebærer justeringsplikt- og rett?

Hvilke anskaffelser omfattes av justeringsreglene?

Justeringsperiode

Kort oppsummert

Når skal inngående merverdiavgift justeres?

Overføring av justeringsforpliktelse

Overføring av justeringsrett

Særskilt for kommuner og fylkeskommuner - GKRS