Egenbetaling for mat

Matservering i barnehager og SFO/AKS

Matservering som del av tjenestetilbudet

Servering som ledd i sosialpedagogisk tjenestetilbud

Servering som velferdsgode gir ikke rett til mva-kompensasjon

Servering utenfor kompensasjonsordningen - eksempler

Storkjøkken med cateringvirksomhet