Avgiftspliktig formidling og utleie av arbeidskraft

Avgiftsunntatt formidling og utleie av arbeidskraft