Kjøp/leie - plassert i kantine/spiserom

Kjøp/leie - plassert i kontorlokale

Vedlikehold av kaffemaskiner