Bedriftskantine som rimelig velferdstiltak

Kort oppsummert

Skattepliktig dekning av mat