Kort oppsummert

Bedriftskantine som rimelig velferdstiltak

Skattepliktig dekning av mat