Kort oppsummert

Innledning

Standardregelen

Utenfor standardregelen - individuell verdsettelse

Pensjonister, aksjonærer og deltakere

Firmabilavtale