Firmabilavtale

Innledning

Kort oppsummert

Pensjonister, aksjonærer og deltakere

Standardregelen

Utenfor standardregelen - individuell verdsettelse