4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy sats

4330 Innkjøp av varer for videresalg, middels sats

4335 Innkjøp av varer for videresalg, uten MVA

4340 Utenlands innkjøp av varer for videresalg, høy sats

4341 Utenlands innkjøp av varer for videresalg, middels sats

4342 Utenlands innkjøp av varer for videresalg, fritatt for avgift

4350 Svinn og tap

4360 Frakt, toll og spedisjon

4371 Kontantrabatt, varer for videresalg, høy sats

4372 Kontantrabatt, varer for videresalg, middels sats

4375 Kvantumsrabatt, varer for videresalg, høy sats

4376 Kvantumsrabatt, varer for videresalg, middels sats

4378 Annen innkjøpsprisreduksjon, høy sats

4379 Annen innkjøpsprisreduksjon, middels sats

4380 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

4381 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

4382 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

4383 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

4384 Grunnlag innførsel av varer med nullsats

4385 Grunnlag innførsel av varer med nullsats, motkonto

4386 Innenlands kjøp av varer, omvendt avgiftsplikt

4387 Innenlands kjøp av varer, omvendt avgiftsplikt, motkonto

4390 Beholdningsendring

4391 Urealisert ukurans innkjøpte varer for videresalg