Avgiftsmessig utgangspunkt

Bakgrunn

Modeller for å redusere avgiftskostnaden ved utbygging av infrastruktur