Bakgrunn

Avgiftsmessig utgangspunkt

Modeller for å redusere avgiftskostnaden ved utbygging av infrastruktur