7500 Forsikringspremie

7530 Frivillig tilleggstrygd for næringsdrivende

7550 Garantikostnad

7560 Servicekostnad