Kjøp av utstyr og inventar til bygningsmessige anlegg

Kjøp, oppføring og påkostning av bygningsmessige anlegg

Leie av bygningsmessig anlegg

Salg

Utleie

Vedlikehold og reparasjon av bygningsmessig anlegg