Kjøp, oppføring og påkostning av bygningsmessige anlegg

Kjøp av utstyr og inventar til bygningsmessige anlegg

Vedlikehold og reparasjon av bygningsmessig anlegg

Leie av bygningsmessig anlegg

Salg

Utleie