Forskrift om risikostyring og internkontroll

NUES - Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse