Arbeidsgiver dekker kostnader for arbeidstakeren

Arbeidsgiverens tilskudd til barnehage som ikke er bedriftsbarnehage

Arbeidsgiverens tilskudd til bedriftsbarnehage