Etterlønn

Etterpensjon

Kort oppsummert

Lønn for inneværende måned som er utbetalt før dødsfall

Lønn opptjent før, men utbetalt etter dødsfall

Lønn opptjent og utbetalt før dødsfall