Kort oppsummert

Lønn opptjent og utbetalt før dødsfall

Lønn for inneværende måned som er utbetalt før dødsfall

Lønn opptjent før, men utbetalt etter dødsfall

Etterlønn

Etterpensjon