Lønn opptjent før dødsfall og utbetalt etter dødsfall

Lønn opptjent etter dødsfall og utbetalt før dødsfall