Drift og vedlikehold av personkjøretøy

Omdisponering - uregistrert

Registrering på eget navn - ikke avgiftspliktig

Registrering på eget navn - uttaksmva

Salg av brukte kjøretøy

Salg av brukte kjøretøy avgiftspliktig

Salg av elbilbatterier

Salg av nye el-kjøretøy

Salg av nye kjøretøy