Beregningsgrunnlaget

Generelt

Plikten til å beregne innførselsmerverdiavgift