Ved kjøp av varer og tjenester

Ved salg av varer og tjenester

Periodisering av inntekter (forskuddsfakturerte)