Brutto- eller nettoføring i resultatet

Noteopplysninger