Kringkastingsavgift som velferdstiltak

Kringkastingsavgift til bruk i virksomheten

Salg - kringkastingstjenester

Til hotellvirksomhet