Kringkastingsavgift som velferdstiltak

Kringkastingsavgift til bruk i virksomheten

Til hotellvirksomhet

Salg - kringkastingstjenester