1600 Utgående merverdiavgift, høy sats

1601 Utgående merverdiavgift, middels sats

1602 Utgående merverdiavgift, råfisk mv, middels sats

1603 Utgående merverdiavgift, lav sats

1604 Utgående merverdiavgift kjøp av tjenester fra utlandet

1605 Utgående merverdiavgift - innførsel av varer, høy sats

1606 Utgående merverdiavgift - innførsel av varer, middels sats

1607 Utgående merverdiavgift - innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats

1610 Inngående merverdiavgift, høy sats

1611 Inngående merverdiavgift, middels sats

1612 Inngående merverdiavgift, middels sats, råfisk mv

1613 Inngående merverdiavgift, lav sats

1614 Inngående merverdiavgift kjøp av tjenester fra utlandet

1615 Inngående merverdiavgift - innførsel av varer, høy sats

1616 Inngående merverdiavgift - innførsel av varer, middels sats

1617 Inngående merverdiavgift - innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats

1640 Oppgjørskonto merverdiavgift

1650 Merverdiavgiftskompensasjon, høy sats

1651 Merverdiavgiftskompensasjon, middels sats

1652 Merverdiavgiftskompensasjon, lav sats

1654 Oppgjørskonto kompensert merverdiavgift

1655 Grunnlag merverdiavgiftskompensasjon, høy sats

1656 Grunnlag merverdiavgiftskompensasjon, middels sats

1657 Grunnlag merverdiavgiftskompensasjon, lav sats

1659 Motkonto grunnlag merverdiavgiftskompensasjon

1660 Krav på refusjon av utenlandsk merverdiavgift

1670 Krav på offentlige tilskudd

1675 Skattefunn til gode, ikke fastsatt