Salg av elektrisk kraft og nettleie

Salg til husholdningsbruk i Nord-Norge

Salg av elsertifikater

Stenge- og påkoblingsgebyr ved salg

Inntektsføring i nettvirskomheten