Inntektsføring i nettvirskomheten

Salg av elektrisk kraft og nettleie

Salg av elsertifikater

Salg til husholdningsbruk i Nord-Norge

Stenge- og påkoblingsgebyr ved salg