Salg til utenlandsk oppdragsgiver

Salg til norsk oppdragsgiver

Salg av elektroniske kommunikasjonstjenester til utlandet gjennom fast terminal