4900 Annen periodisering

4990 Beholdningsendring, egentilvirkede anleggsmidler